4221 m

Walliské Alpy

Je to velmi štíhlý vrchol z pevné skály dávající zvláštní vzrušující pocit. Když se Leslie Stephen a F.Crauford Grove po prvně v r.1864 pustili nahoru pod vedením Jakob a Melchior Anderegg šli přes velmi exponovaný S hřeben. Dnes normální cesta na Zinalrothorn (často nazývaný Rothorn) vede přes JV hřeben a zářez Gabel. Horní část JZ hřebene poprvé přelezl v r.1872 Alexander Burgener, Ferdinand Imseng a Franz Andermatten s Clinton T.Dent a G.A.Passingham. Odlišnou větší obtížnost má JZ hřeben (Rothorngrat), vychvalovaný jako vynikající cesta. Tu vylezl v r.1901 C.R.Gross s průvodcem R.Taugwalder. V r.1909 Geoffrey Winthrop Young a jeho věrní průvodci Knubel a Marcus a jejich krajan C.D.Robertson podnikli výstup v pravé části východní stěny a přelezli na severní hřeben pod Sphinx. Prudký, přímý JV hřeben (Kanzelgrat) byl přelezen ve třech etapách během pěti let od r.1928 E.R.Blanchet a Kaspar Mooser pomocí různých pomůcek. Úžasně strmou a nespoutanou V stěnu porazili André Roch, Robert Gréloz a Ruedí Schmidt v r.1945. Diky okolním vrcholům je tato impozantní hora schována a je vidět jen ze zubačky nebo kabinky. Mapy: SLK 5006 Zusammensetzung Matterhorn-Mischabel Landeskarte der Schweiz, 1:50000 SLK 1327 Evolène Landeskarte der Schweiz, 1:25000 Obtížnost: AD-. Místy exponované skalní lezení III-, převážně II a I . Je-li led nebo nový sníh, tyto místa se brzy stávají neschůdnými pro horolezce s průměrnými schopnostmi. Námaha: Výstup k chatě 1700 mH (5h), výstup na vrchol 1050 m (4-5 h). Nebezpečí: Ve spodních partiích hřebene pozor na převěje. V kuloáru a na vrcholovém hřebeni jsou často komplikované ledové částí. Příjemné lezení zvláště na vrcholovém hřebeni. Výstup k chatě: Od vlakové stanice Zermatt jděte asi tak 5 minut z města a vystupujte západně na severní Triftbach. Později k jihu k potoku a jděte nahoru na straně Triftschlucht (prudké) k Gasthaus Edelweiss (1961 m), na některých mapách jako Alterhaupt). Pokračujte přes svah malebné rokle a přejděte zpět na severní břeh k úctyhodnému Trifthotel (2337 m). Přelezte přes širokou cestu na konec pastviny a svahem k Vieliboden a k mělkému, ale malebnému jezírku Triftsee (2579 m). Potom vystupujte severně morénou ledovce Trift glacier v několika desítkách zákrut a potom krátkou pasáží se sněhem vedoucím k chatě Rothorn, která je na přední straně skalní ostruhy Eseltschuggen, v siluetě JV hřebene Zinalrothornu. (3178 m, SAC, 104 L, otevřeno od konce června do pol. září, tel. 028 672043). Výstup na vrchol JV hřebenem: Od chaty přímo na sever podél západní strany ledovce Rothorn glacier až pod sněhem přerušenou prudkou skalní stěnu nalevo. Stočte se a vystoupejte k patě, skalní stěny, kterou přelezete komínem-žlebem začínajícím v nejnižším bodě stěny. Od nejvyššího bodu stěny pokračujte nahoru mixovanými poli k sněžnému svahu vedoucímu na hřeben (svačinové místo). Přímo severně nahoru podél hřebene na první skálu (směrem vlevo) a pak sněžným hřebenem přímo na bod k.3786, kde přichází vedlejší hřeben od východu. Nyní jděte severo-západně, nahoru po úzkém hřebeni, nejprve přes skály, potom přes sníh (převěje) na k.3912 m. Od tohoto bodu pod závěrečnou prudkou pasáží Kanzelgrat přelezte dvě prudké skalní police, pak traverzujte vlevo. Dále do prvního kuloáru a jím nahoru přes skály a sněhově police severní stěny do sněhového kuloáru ve spodní části stěny pod zásekem Gabel. Přelezte polici kuloáru (nebo pokud hrozí pád kamení od skupin nahoře po hranici skal nalevo (II+) nahoru na výrazný zářez Gabel v JZ hřebeni tvořený dvěma hlavami věži.(3h od chaty). Dále přímo nahoru po hřebeni a po 50 m přijdete k patě prudkého výšvihu. Zde sestupte doleva do štěrbiny Biner plotny, která je často až nahoru zaledněná. Přelezte přes ni po šikmé spáře (skoby), nebo se vraťte na západní stranu a lezte tudy po skalním žebru (III-) až dosáhnete hřebene (nebo nalevo je-li žebro zaledněno). Pak exponovaným traverzem doleva k věži (Z) na přední vrchol (Kanzel). Nyní se stočte doprava (nad působivou V stěnu) na širokou římsu a přes poslední kousek hřebene na nejvyšší vrchol (1-2 h od Gabel). Pohledy: Z vrcholu je krásné panorama, níže se několik sousedních vrcholů jeví jako ohromně. Na S dominuje Weisshorn, pod ním věž Schalihorn. Na Z působivý ledovec Mouted Glacier, ze základu ledovce Zinal glacier dominuje Dent Blanche a Grand Cornier. Na JV v pokračování hřebene jsou Trifthorn a Wellenkuppe a v pozadí Obergabelhorn. Na J na druhé straně Wellenkuppe, trujúhelník Mettrhornu a v záveru údolí Breithorn, Liskamm a Monte Rosa. Koneěně na V jsou Rimphfishorn, Alphubel a skupina Mischabel. Ostatní výstupové cesty: S hřeben (AD, III+ a II, 1400 mH, 5 h od chaty Mounted) JZ hřeben neboli Rothorngrat (D, IV a III+, jedno z nejkrásnějších hřebenových lezení v Alpách s exelentní skálou a dobrou pozicí, 370 mH, 3-4 h od Ober-Rotjoch, 1100 mH, 7 h od chaty Rothorn). Kanzelgrat (TD-, V a IV+, poskytuje obtížnější a přímější směr normální cesty, vyhýbá se obou nepříjemným kuloárům a plotně Biner, 4-5 h od začátku lezení) V stěna přímo (TD, V+, 8 h od paty stěny). ZINALROTHORN - JZ hřeben z chaty Rothornhütte: celkový čas: 6h Pěkná a těžká skalní cesta, D, místy III/III+, převýšení 1020 m. Na chatu Rothornhütte se dostaneme z Zermattu (viz trasa č.49). Samotný jihozápadní hřeben začíná v sedle Ober Rothornjoch. Do tohoto sedla se dostanete z horního kotle ledovce Trift. Přímý výstup po ledovci však znemožňuje ledopád a ten musíme obejít jižním úbočím jihovýchodního hřebene. Z chaty Rothornhütte (3198 m) vyjdeme na sever přes skalky na horní část ledovce Rothorn. Pokračujeme na SV pod skalní stěnou, tyčící se ve stejném směru našeho cíle. Stěnu přerušuje sněhová průrva. Po ní vylezeme na skalní útes, následně žlebem, výše přejdeme do komínu. Dále traverzujeme vlevo přes dost strmé sněhové pole a skalní žebra, nakonec sejdeme na dno ledovcového kotle. Přejdeme kotel k ústí kuloáru, padajícího ze sedla Ober Rothornjoch a vylezeme jím po sněhu a skalách na sedlo (3835 m), 2h 30. Na sedlo lze vystoupit i od chaty Mountet přes rozervaný ledovec Mountet(3h). Výše přímo přes zlom (III) do sněhového úseku hřebene. Potom následuje řada skalních věžiček. První lehčí překonáme přímo, druhou obejdeme zleva po polici a svislým komínem (III+) se vrátíme na hranu hřebene. Třetí jehlu traverzujeme do sněhového zářezu. Následující jehly překonáváme buď přímo (III+) nebo je obejdeme zleva (II,III). Poslední věž obejdeme zprava a sejdeme na sedlo Gabel. Dále lezeme zpočátku širokým hřebenem na plošinu (II+). Nyní vlevo skalním oknem a dolů asi 4m. Traverzujeme šikmo vlevo spárou přes Binerovu plotnu na stanoviště pod levou hranou, 40min. Lezeme z levé strany hrany, obvykle po velmi strmém sněhu a ledu, na skalní žebro, 30 min. Žebrem nahoru, přes zasněžené skály na plošinu. Obejdeme z levé strany hrot stojící v cestě, následně mineme vpravo předvrchol Kanzel a dolezeme na vrchol.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa