4190 m

Walliské Alpy

Od Moro passu a údolí Ofen je V stěna viditelná jako mohutný skalní trojúhelník, ale normální cesta přes ledovec táhnoucí se po severní straně je jen trmácení se po sněhu. Nelekněte se potkáte-li zde rychle uhánějícího lyžaře. První výstup v r.1854 uskutečnil ve ""Zlatém věku alpinismu"" E.J.Grenville a Christopher Smyth, vedeni Frans Joseph Andermattem a Ulrich Lauenerem. Výstup ze západu přes Adlerpass je v zimě součástí velkého přechodu Haute Route. V létě získal nedobrou pověst pro nedávno vzniklý systém chaotických trhlin. Mapy: SLK 5006 Zusammensetzung Matterhorn-Mischabel Landeskarte der Schweiz, 1:50000 SLK 1348 Zermatt Landeskarte der Schweiz, 1:25000 Obtížnost: PD. Technicky je to jenom trmácení po sněhu. V mlze, jestliže se ztrácí cesta, je obtížné ji najít. Je třeba se vyhnout obloukem padajícímu ledu z ledovce Allalin a držet se přímo k patě JV stěny Rimpfishornu. Námaha: Výstup na chatu při použití lanovky na Felskinn trvá 30 min. a výstup na vrchol je 1250 mH (4-5 h). Nebezpečí: Rozpínavý ledovec s dobře zamaskovanými otevřenými trhlinami. Dobré pro skutečně pěkné lyžování. Přístup k chatě: K Chatě Britannia přístup viz. Allalinhorn od Flue a přístup na Rimpfischorn. Výstup na vrchol přes Adlerpass a Z hřeben: Od chaty Britannia západně dolů k patě svahu ledovce Hohlaub. Přejděte jej (asi 3000 m) k patě hřebene Hohlaubgrat sestupujícího z Allalinhornu (k.3143 m). Nyní přejděte na ledovec Allalin stoupající paralelně se stěnou padající JV z hřebene Hohlaubgrat. Přejděte přes pohodlný ledovec do místa pod křižovatku ledopádu sestupujícího z Allalinpassu a ledovce pokračujícího pod východní stěny Rimpfischhornu (trhliny), pak přímo na Adlerpass (3789 m, od Flue 4 h). Z něj pokračujte po viditelném, později širokém SZ hřebeni přes k.3957 m a k.4128 m na vrchol. Ostatní výstupové cesty: SV hřeben (AD, možno kombinovat s výstupem na Fluchthorn, lezení po sněhu, na vrcholovém bloku skala do II, 1250 mH nebo 1330 mH, 4-5 h od chaty Britannia) ZJZ hřeben (AD, v létě většinou problémy na ledovci Adler, nejlépe kombinovat s Adlerhornem 3988 m, 1600 mH, 6 h od Gasthaus Flue) J stěna (AD+, v některých částech II, převážně mix, od Schwarzberg-Gleisstor přes skalní stěnu, sněžné terasy a vrcholová stěna, 1200 mH, 5h, možnost od Gasthaus Flue, 1600 mH, 6-7 h). STRAHLHORN (4190m): První čtyřtisícový vrchol v dlouhém bočním hřebeni oddělujícím údolí Mattertal a Saastal. Tento vrchol leží mezi sedly Schwarzberg - Weisstor na jihu a Adler na severu. Strahlhorn má také dva satelity - v SV hřebeni se tyčí sněhový, kulatý vrchol Fluchthorn (3790 m), naopak v JZ hřebeni ostrý Adlerhorn (3988 m). Jak od strany ledovce Allalingletscher, tak od ledovce Findelngletscher vypadá vrchol dost nenápadně a vedou na něj nepříliš strmé ledovcové výstupy. Jedině východní úbočí tvoří příkrá skalní stěna 750 m vysoká. Touto stěnou vedou tři velmi těžké a dlouhé cesty (10-15 h). Nejjednodušší výstup na vrchol vede od chaty Britannia přes sedlo Adler a dále lehkým, nepříliš zajímavým hřebenem. Výstup na sedlo Adler ze strany Zermattu je praktický pouze zjara, později se stanou trhliny příliš nebezpečné. Zajímavá, bezpečná a pevná cesta vede jižním hřebenem z italského bivaku Citta di Luino. STRAHLHORN - jižním hřebenem z bivaku Citta di Luino: celkový čas: 3h 30 Pěkná lákavá lezecká cesta (AD-), 620 m převýšení. Tato cesta byla klasickou cestou výstupu na vrchol od italské chaty E.Sella. Dnes již stojí asi 120 m východně od vrcholu Schwarzberghorn (3609 m) bivak Citta di Luino, který značně zkrátil přístup na jižní hřeben. Ze švýcarské strany lze dojít k bivaku od chaty Fluhalp v údolí ledovce Findelngletscher, PD, 5h. Z bivaku (asi 3570 m) traverzujeme Schwarzberghorn (3609 m) nebo jej obejdeme od jihu a dosáhneme sedla (3535 m) pod jižním hřebenem. Pokračujeme na sever po firnových polích. Překonáme okrajovou trhlinu a lezeme firnovým průsmykem mezi skalami. Výše firnovým úbočím na ledovcovou terasu (asi 3800 m), která přetíná jižní stěnu. Traverzujeme nyní ve směru vrcholu, posléze šikmo vpravo tak, abychom dosáhli paty horní části stěny poblíž široké galérie, která přetíná východní úbočí. Mezi terasou a galérií stěna tvoří výraznou hranu, kterou vede pěkná lezecká cesta přímo na rameno (4143 m). Na závěr postupujeme sněhovým hřbetem přes několik lehkých skalek na vrchol. STRAHLHORN - SZ hřebenem z chaty Britannia: celkový čas: 5h Místy těžká ledovcová cesta (PD), 1280 m výstupu, koncem léta výstup do sedla Adler komplikuje množství trhlin. První část cesty vede do sedla Adler. Z chaty Britannia (3030 m) vede nejprve stezka šikmo přes sutě, poté sejdeme na ledovec Hohlaubgletscher (ve výšce asi 2950 m). Traverzujeme ledovec směrem na JZ a dojdeme na sněhové sedlo (3105 m) ležící po pravé straně velké sklaní výspy (P3148). Následuje lehký sestup na ledovec Allalingletscher. Postupujeme jeho levým (severním) okrajem paralelně se základnou skalní stěny štítu Allalinhorn na ledovcové plató (asi 3240 m), odkud je již vidět sedlo Adler. Směřujeme na JJZ (pozor na trhliny), přejdeme přes plató a ve výšce 3400 m zahneme zvolna vpravo pod východní stěnu Rimpfischhornu. Širokým, pohodlným ledovcovým žlebem vystoupíme na sedlo (3789 m), 3h, v sestupu 1h 45. Nyní lezeme mírně zleva širokým zaobleným firnovým hřbetem na malé rameno (3954 m). V případě špatné viditelnosti zde lze snadno sejít z cesty. Výše hřbet přechází ve sněhovou stěnu. Lehkými svahy, které přetíná několik trhlin vystoupíme ke skalkám tvořícím vrcholek, 1h.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa