4063 m

Walliské Alpy

Je to symetrická, čtyřstranná pyramida, se zaledněnou, rozježenou SV stěnou a se sluneční jižní stěnou. Je hodnocen jako jeden z nejkrásnějších vrcholů Alp, který mnoho lidi zařazuje mezi takové vrcholy jako je Matterhorn a Weisshorn. Jako první se při výstupu prosadili v r.1865 Jakob Anderegg s A.W.Moore a Horace Walker od východu od ledovce Gabelhorn Glacier. Jenom o jeden den později Peter Taugwalder a Josef Vianin dosáhli vrcholu SSZ hřebenem (Coeurgrat) s lordem Francis Douglas, krátce před jeho smrtí na Matterhornu. Pověstný ZJZ hřeben (Arbengrat) zdolali v r.1874 H.Seymour Hoare a E.Hulton s Johann von Bergen, J.Moser a Peter Rubi. Nespravedlivě opomíjený JV hřeben (Gabelhorngrat) byl přelezen v r.1877 Edward Davidson a J.W. Hartley s Johann Jaun a Peter Rubi. Dnešní normální cesta po SV hřebeni od Wellenkuppe byla prvně přelezena v 1890 L.Norman-Neruda s vůdcem z Engadinu Christian Klucker. Tento výstup se stal populární po r.1918, kdy se diky fixním lanům stal nevinným. Příjemný postup jižní stěnou prvně objevil v r.1892 Daniel Maquignaz a jeho klient J.P.Farrat. První výstup půvabnou ledovou severní stěnou provedli v r.1930 Australané Hans Kiener a Rudolf Schwarzgruber. Mapy: SLK 5006 Composite Matterhorn-Mischabel National Map of Switzerland, 1:50000 SLK 1327 Evolène National Map of Switzerland, 1:25000 Obtížnost: AD. Skalní lezeni v oblasti Wellenkuppe do II+, při traverzu Obergabelhornu místy III (jestliže použijete fixní lana na Kluckerturm), ale převážně II a I, mix., a sněhový hřeben s ledovými svahy nahoře do 50°. Obtížnost se značně liší dle podmínek. Námaha: Výstup k chatě 1700 mH (5 h), výstup na vrchol 850 mH (5-6 h). Nebezpečí: Typické problémy na ledovci při přístupu na Wellenkuppe a převěje v pokračováni hřebene na Obergabelhorn. Komplikovaný výstup na krásný aplský vrchol. Výstup na vrchol SV hřebenem: Od chaty Rothorn přímo na SZ a udělejte široký oblouk doleva pod nejvyšší seráky ledovce Trift Glacier (trhliny!!) a pak stoupejte nahoru pod Trifhornem až dosáhnete k sněhového ramena na VSV hřebeni Wellenkuppe (k.3650 m). Stočte se na první vystupující hřeben doleva mezi skalním a sněhovým polem a potom přejděte malý kuloár a jděte nahoru po hřebeni. Po 100 m je skalnatý hřeben, který můžete obejít po sněhu vlevo. Poté pokračujte po plotnovitém hřebenu přes poslední vystupující vrchol Wellenkuppe (3903 m). Pak přímo západně do sedla zpočátku po širokém, ale brzy úzkém sněžném hřebenu (převěje) k patě velké věže (Grand Gendarme) (Kluckerturm). Lezte po (místy) ledových plotnách a žebrech (III, staré fixní podpěry) po fixním laně a s jejich pomocí, jděte namáhavě nahoru zbylých 20 m na vrchol věže (nebo volně nalevo IV+). Na druhé straně věže prudkou stěnou sněžného hřebene, těžké převisy na levé (J) straně, přejděte do prvního malého sedla odkud jděte prudce nahoru na vrcholový hřeben k vrcholovému skalnímu bloku. Držte se po celou dobu napravo od hrany hřebene a zasněžených skalnatých děr. Pohledy: Na jih jsou Matterhorn a Dent dHerens v celé jejich majestátnosti, na západě stejně tak nádherný Dent Blanche a na SV je Zinalrothorn. Všechny tyto štíty jsou pro svoji výšku pěkné na pohled. Ostatní výstupové cesty: ZJZ hřeben neboli Arbengrat (AD, III+, 1200 mH, 6 h od chaty Mountet. Tato cesta je obvzláště vhodná na sestup pro celý traverz hřebene, ale je zajímavý sestup do údolí Arben z dobrého bodu nad Arbenjoch, kde sestup není dobrý. Alternativou je přechod na Mont Durand a sestup po cestě na chatu Schonbiel) SSZ hřeben neboli Coeurgrat (AD, III, mix., a led do 50°, 6 h od chaty Mountet, vysoce ceněné) JV hřeben neboli Gabelhorngrat (AD+, 850 mH, 4 h od chaty Arben Bivouac) J stěna (AD, IV a III, pevná skála (gneiss?), 850 mH, 4 h od Arben Bivouac) pozn. v 1974 britská skupina narazila na volnou skálu ve stěně s tragickými následky) S stěna (TD-, led nebo sníh do 55°, závěrečné velmi prudké mix. pole, s značně těžce se měnící?, 1250 mH od chaty Mountet, 500 mH od začátku lezeni). OBER GABELHORN - od ch.Rothornhütte přes Wellenkuppe a SV hřebenem: celkový čas: 5h 15 Strmý, sněhový hřeben je choulostivý zvláště v sestupu, místy skála, obtížnost PD+/AD-, v sestupu 3h 30, převýšení 940 m. Na chatu Rothornhütte se dostaneme z Zermattu. Z chaty Rothornhütte (3198 m) dojdeme krátkým traversem pod skalami na plató ledovce Trift. Vystoupíme ledovcem v dlouhém oblouku ve směru k vrcholu Trifthorn. Pod sedlem Triftjoch zahneme vlevo (na JV) a stoupáme šikmo pod Wellenkuppe na nakloněné sněhové pole v skalním ramenu (asi 3640 m). Lezeme nyní širokým skalním polem do zlomu, který obejdeme z levé strany využívaje nevysokých ploten mezi zlomem a strmým sněhovým úbočím dále vlevo. Výše přejdeme žleb na levou stranu, následně přímo nahoru hezkými skalkami na okraj hřebene po pravé straně. Hřebenem asi 100 m ke skalními výšvihu. Obejdeme jej zleva po sněhu a vrátíme se na hřeben. Dále strmou hranou na závěrečné návrší (70 m), kterým přímo nahoru na lehký sněhový hřebínek vedoucí na šikmé vrcholové plató Wellenkuppe (3903 m), PD-, 3h. Sejdeme čím dál více strmým platem na široké sedlo (3827 m) mezi Wellenkuppe a věží Grand Gendarme. Dále se hřeben směrem k věži zužuje (pozor na převisy). Výše se dostaneme pravou stranou do kdysi klíčového zlomu. K překonání tohoto místa využijeme nyní osmimetrového svislého lana. Pokračujeme zasněženými skalami po čím dál strmějším hřebenu. Krátký sněhový kuloár vede až pod vrcholek, 2h 15. OBER OBER GABELHORN - sestup JZ hřebenem (Arbengrat): celkový čas: 4h 30 Hezký skalní hřeben s pevnou skálou, v sestupu slanění, obtížnost AD-, sestup 4h 30. Několik kroků z vrcholu vede na okraj skalní stěny. Níže se hřeben ohýbá doleva. Příjemným systémem komínů (40 m, III) sestoupíme přímo dolů. Níže komín uhýbá vlevo. Dosáhneme oblasti ploten. Sestupujeme klesajícím traversem vlevo přes plotny na okraj hřebene. Sestoupíme přes skalní hrby, překážky obcházíme zprava a dosáhneme věže Grand Gendarme. Třicetimetrovým slaněním zdoláme tuto překážku. Pokračujeme v sestupu hřebenem až na malé nevýrazné sedlo asi 100 m nad horním zářezem sedla Arbenjoch (1h 30). Nyní musíme najít polici, která nás dovede na zadní stranu levého (jižního) úbočí hřebene. Sestoupíme z hřebene policí asi 20 m prudce dozadu doleva do sněhového kuloáru. Pravou stranou kuloáru sestoupíme 100 m dolů až ke spojení s následným žlebem po levé ruce. Překonáme místo spojení obou žlebů a ve stejném směru sejdeme skalním polem do dalšího hlubokého kuloáru z levé strany. Tímto kuloárem sestoupíme až k visící sněhové bariéře, která přetíná jižní stěnu. Traverzujeme vpravo podél této bariéry, potom sejdeme k prvnímu skalnímu hrbu, který obejdeme zprava. Přelezeme okrajovou trhlinu a sejdeme po sněhu k druhému hrbu se skalním pilířem. Po ostří pilíře sestoupíme dolů na ledovec Arben, níže uhýbáme vpravo, abychom se tak vyhnuli dolnímu zlomu. Jsme ve výšce 3132 m, 1h 30. Velmi roztrhaným ledovcem sejdeme na JV ke skalám a dále vlevo po moréně ke starému bivaku. Okrajem morény dolů a dále stezkou vedoucí od chaty Schönbiel přes Zmutt do Zermattu. Celkem trvá sestup z vrcholu do Zermattu 6h.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa