4527 m  
Walliské Alpy

Mapy: SLK 5006 Composite Matterhorn-Mischabel National Map of Switzerland, 1:50000 SLK 1348 Zermatt National Map of Switzerland, 1:25000 Impozantní dvouvrcholový masiv Liskamm dominuje vedle sousedního masivu Monte Rosy svým téměř pětikilometrovým hřebenem, ze kterého padají na sever a na jih mohutná úbočí. Exponovaný hřeben s častými sněhovými převisy se táhne od východu od sedla Lisjoch k západu na sedlo Felikjoch. Tento hřeben kulminuje ve dvou bodech. Hlavní východní vrchol je 4527 m vysoký, druhý vrchol leží asi kilometr západně od hlavního a měří 4480 m. Přechod celého hřebene bez ohledu na obtížnost patří k velice oblíbeným a jedinečným alpským přechodům. Na švýcarskou stranu (severní) spadá úbočí plné ohromných visutých sněhových bariér a séraků, rozdělené skalními žebry. SV stěna v tomto úbočí je přibližně tři kilometry dlouhá a její výška se pohybuje od 700 m na východě po 1000 m na západě. Ještě vyšší je trojúhelníková stěna severozápadní. Mnohem přístupnější se jeví italské (jižní) úbočí. Nad ledovcem Lis se tyčí nepříliš vysoké a mírnější sněhové svahy, které oddělují krátká skalní žebra. Všechny výstupové cesty na oba vrcholy jsou lezeckými cestami, určenými pro zkušenější alpinisty. Nejvhodnější cesty vychází z italské strany z chat Gnifetti a Quintino Sella. LISKAMM - západní vrchol-cesta z chaty Q.Sella Celkový čas: 3h 30 Místy těžká cesta, obtížnost PD, převýšení 900 m. Od chaty Q.Sella (3585 m) jdeme stezkou přes skály a sutě na ledovec Felik, kterým v létě vede dobře vyšlapaná cesta. Postupujeme na sever mírnými svahy pod východním úbočím Punta Perazzi, později směřujeme na SV ke strmému úbočí pod sedlem a po něm na sedlo Felikjoch (4068 m), 1h 30, v sestupu 45 min. Firnovými svahy vystoupíme lehce ke kuželovému výšvihu (4201 m) v hřebenu. Pokračuje přímo na jeho vrchol nebo jej obejdeme zleva. Výše se hřeben opět zvedá. Lezeme širším, ale strmým hřebenem až k okrajové trhlině, kde máme opět dvě možnosti. Můžeme trhlinu přelézt a pokračovat přímo na kótu 4447 m nebo pokračujeme traversem podél trhliny k dalšímu firnovému hřebenu zleva, po kterém potom vystoupíme na již vzpomínanou kótu P4447. Téměř vodorovným firnovým hřebenem dosáhneme západního vrcholku Liskammu (4480 m), 2h. Sestup tou samou cestou 1h 45. LISKAMM - hřebenem Cresta Perazzi z ch.Q.Sella Celkový čas: 5h Zajímavá, relativně bezpečná cesta, obtížnost PD, převýšení 940 m. Od chaty Q. Sella (3585 m) stoupáme chvíli na sever, následně šikmo vpravo ledovcem Felik k základně skalního výběžku, spadajícího z místa poblíž sedla Felikjoch. Od této základny (cca 3850 m) sejdeme krátce na ledovec Lis. Přejdeme jeho levým horním okrajem na SV a na východ vysoko nad širokými trhlinami. Po firnové terase dosáhneme základny hřebene Perazzi. Překonáme okrajovou trhlinu a lezeme skalami z pravé strany séraků (máme je po levé ruce) na sněhové úbočí, 2h. Úbočím až do místa, kde se hřeben prudce zvedá. Dále postupujeme miksovým hřebenem a obejdeme zleva nevysoké stupně. Výše horním výšvihem na mírnější, firnovou hranu, která nás dovede na hlavní vrchol, 3h. LISKAMM - přechod obou vrcholů Liskammu z ch.Gnifetti Celkový čas: 6h 30 Ke zdolání tohoto vzdušného firnového hřebene je zapotřebí velké opatrnosti z ohledu na velké převisy, které na hřebenu vznikají. Obtížnost AD-, 1115 m výstupu, 1000 m sestupu. Od chaty Gnifetti vystoupíme na sedlo Lisjoch (cca 4160 m) , 2h. Dále pokračujeme nahoru po stoupajícím úzkém firnovém hřebenu na rameno. Dále se hřeben jen lehce vlní. Dosáhneme sněhové kóty 4343 m, za kterou se táhne ostrý hřeben s velkými převisy na levou stranu. Lezeme pod hřebenem (vpravo) traversem ve strmé SV stěně. Výše se hřeben prudce zvedá. Na italskou stranu padá strmá skalní stěna. Přes několik skalek vystoupíme na východní hlavní vrchol Liskammu (4527 m), 2h 30. Dále se držíme pravého úbočí a scházíme na širší a lehčí část hřebene, následně na sedlo (4418 m), které je nejnižším bodem hřebenu mezi oběma vrcholy. Před námi je velmi úzký úsek hřebene, kde musíme být velmi opatrní a pozorní na nebezpečné převisy. Přes hrb a zasněžené skály dojdeme na malou, kopulovitou vyvýšeninu, odkud po téměř vodorovném hřebenu vystoupíme na západní vrchol (4480 m), 2h. Sestup na sedlo Felikjoch (4063 m, 1h) a dále k chatě Q. Sella (3585 m, 45 min).

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa