4294 m  
Walliské Alpy

Nejjižnější vrchol hřebene Nadelgrat je stejně jako Nadelhorn jedna z typických třístranných rulových pyramid. Ze strany Saas je viditelné prudké ledové pole na jeho SV stěně, kde jsou v posledních letech vidět dráhy od padajícího kamení. První výstup uskutečnil v 1870 Clinton Dent Alexander a Franz Burgener, kteří vylezli prudkou SV stěnou na Nadeljoch a odtud pokračovali podél SZ hřebene. Dnešní obvyklou cestu přes VSV hřeben vylezl první Ambros Supersaxo a Theodor Andenmatten s W.W.Graham v 1882 a J hřeben od Lenzjoch přelezl Ambros Supersaxo a L.Zurbriggena R.F.Ball poprvé v 1888. Obvyklý sestup traverzem vrcholového hřebene k Nadelhornu (jižní hřeben Nadelgrat - vhodný jenom v dobrých podmínkách a stálém počasí) a sestup přes jeho SV hřeben, je vcelku velký výlet.Mapy: SLK 5006 Zusammensetzung Matterhorn-Mischabel Landeskarte der Schweiz, 1:50000 SLK 1328 Randa Landeskarte der Schweiz, 1:25000 Obtížnost: VSV hřeben (AD, se stálým mix lezením II a I a několik míst III). JZ hřeben ze sedla Lenzjoch (PD s II+ a II). Traverz k Nadelhornu podél jižního hřebene Nadelgrat (AD, exponovaný alpský hřeben s pasážemi nahoru a dolů místy III, vše může být velmi problematické je-li nahoře tvrdý led). Námaha: Od chaty Mischabel na vrchol 950 mH (4-5 h), od Domhutte 1350 mH (S-6h), traverz přes Nadelhorn cca 200 mH (2-3 h), pak 1000 mH sestup (2 h). Nebezpečí: Pozor na převěje na hřebeni. V horní částí SV hřebene a JZ hřebene místy lámavá skála, ale jinak obecně jsou to obě objektivně bezpečné výstupové cesty za dobrého počasí, ale za silného větru a bouře to může být velmi komplikované. Ve skutečně špatném počasí i velmi silné skupiny budou velmi těžce hledat a vědět si rady s tímto exponovaným hřebenem v této velké výšce !! Skála na těžkých místech SV hřebene a hřebene Nadelgrat je pevná, dávající rozkošné pasáže lezení v celém mohutném a těžkém hřebeni Nadelgrat. Výstup na vrchol od chaty Milschabel po VSV hřebeni: Přímo západně cestou nahoru na oblé skály k rozvětvení cesty na sedlo Windjoch, držte se hřebene až ke k.3815 m. (Tento bod lze dosáhnout také výstupem po ledovci Hohbalm hřebenem u sněžného žlabu). Potom vodorovnou pasáží po prudším hřebenu. Dále lezte první prudkou vyvýšeninou na severní straně a pokračujte podél ostrého hřebene, často s převějemi, k první věži. Lezte plotnou až do prvního možného traverzu spárou doprava. Na jejím konci jděte šikmo doleva směrem k výklenku (přerušení) a nahoru nad prahy hřebene. Hřeben pokračuje lehčeji zářezem až k patě velké věže, která visí na jižní straně. Vyhněte se jí po straně a lezte výraznou velkou plotnou nalevo (kůl). Na druhé straně slezte nebo neslaňujte dolů obtížnou 5 m dlouhou spárou. Pokračujte podél následující vodorovné pasáže hřebene se třemi vyvýšeninami. Držte se na jeho kraji, exponovaněji ale za dobré chyty, částečně po hraně, částečně vedle ní až k sněžnému hřebeni. Ten se připojuje k J hřebeni a vede na vrchol. Při sestupu prudší místa skalnatého vrcholového hřebene nebo malé vrcholky můžete seslaňovat (možnost ovazovat smyčky!). Výstup na vrchol od chaty Domhutte po J hřebeni: Běžte po normální výstupové cestě na Dom až pod Lenzjoch. Pak jděte nahoru prudším sněhovým svahem směrem doleva, přejděte okrajovou trhlinu a pak lezte nahoru do zářezu (S) nižšího sedla vlevo od několika vrcholků. Hřeben je nejprve převážně sněhový, pak se stává více skalnatým, vede nahoru k velkým věžím, které obejděte po pravé straně (strana Saas) a znovu se vraťte na hřeben. Pokračujte již méně obtížně a závěrem vystupte žlabem na západní straně na vrchol. Traverz k Nadelhornu (jižním hřebenem Nadelgrat): Hřeben padá pryč SZ, sestupujte přes sníh (občas delikátní, pozor na převěje) a přes občasné skály do sedla Nadeljoch (4213 m). Potom pokračujte po skalnatém hřebenu, nebo lezením přes věže na hřebenu nebo obcházením vězí jak podmínky dovolí. Ze sedla Nadeljoch traverzujte první věž na její jižní straně směrem doprava tak daleko jako je převislá a pak nahoru přes plotnu s dobrými chyty do zářezu. Druhou věž traverzujte v poloviční výšce na východ a pak nahoru malou stěnou na hřeben. Sestupte přes plotny do dalšího zářezu. Pokračujte po hřebeni. Další, velkou věž přelezte přímo a sestupte dolů do zářezu. Odtud jděte přímo po ostrém hřebeni na vrchol Nadelhornu. (Pohledy a sestup viz Nadelhorn). Ostatní výstupové cesty: SV stěna neboli Dreieselswand (D, klasická ledová stěna s místy 55°, 4-6 h, 5OO mH). LENZSPITZE - SV hřebenem od chaty Mischabel: celkový čas: 5h Obtížnost AD, 970 m převýšení. Od chaty Mischabel (3329 m) postupujeme cestou vedoucí na sedlo Windjoch, na okraj ledovce Hohbalmgletscher (asi 3620 m). Lezeme hřebenem vlevo, buď po ostří nebo z levé strany hřebene, obcházíme drobné překážky křehkými, lehkými skalami na kótu P3815, 30 min. Výše po krátkém, sněhovém, vodorovném úseku, za kterým se hřeben prudce zvedá a často přechází na skálu. Lezeme po ostří hřebene. Po krátkém sestupu dosáhneme základny věže Grand Gendarme (4090 m). Úbočí věže jsou velmi křehká, proto lezeme pokud možno přímo na vrcholek (IV-), odkud asi 5 m slaníme. Vodorovným úsekem dosáhneme vhodného odpočinkového místa, 1h 30. Dále pokračujeme úzkou, stoupající policí. Následně serpentinami přes lehké, ale velmi zvětralé skály, kde se musíme mít na pozoru. Konečně dosáhneme pohodlného firnového hřebene, který nás dovede na vrchol.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa