4042 m

Bernské alpy

Tento vysoký vrchol leží 10 km jižně od Schreckhornu na stejném hřebeni a budí respekt už z údolí Gridenwaldu, a také z údolí ledovce Lauteraar. Až do roku r. 1976 znamenal výstup dobrovolný bivak, který připomínal doby prvních pionýrů, pro které to bylo běžné. První výstup uskutečnil v r. 1842 geolog Arnold Escher z Linth a glaciologové Eduard Deor a Christian Girard, kteří bivakovali na nepříjemném místě, na gigantickém bloku centrální morény ledovce Unteraar. Po prozkoumání blízkého okolí vylezli pod vedením domorodce Melchior Bannholzer a Jakob Leuthold na Lauteraarhorn, i když si ho spletli se Schreckhornem, který byl jejich původním cílem. Po postavení bivaku Aar se výstup uskutečňuje nočním přespáním. Je to vhodnější pro závěrečné lezení, ale také to vyžaduje velmi dlouhý přístup nahoru po Východním Oberland ledovci. Mapy: SLK 5004 Composite Berner Oberland National Map of Switzerland, 1:50000 SLK 1229 Grindelwald National Map of Switzerland, 1:25000 Obtížnost: AD+. Kuloár J stěny se sněhem nebo ledem do 40°, a odtud JV hřeben se skalním lezením II, mix. Tento kuloár může být problém najít ve tmě. Námaha: Výstup k bivaku představuje 900 mH a 19 km chůze (7 h), výstup na vrchol je 1300 mH (5-6 h), z kterých je 900 mH v kuloáru a na hřebeni. Výstup na vrchol od chaty Schreckhorn je 1550 mH, 7-8 h ale s nepatrně kratším přístupem. Nebezpečí: Výstup kuloárem J stěny může být značně ohrožován pádem převějí na hřebeni. To platí dokonce, i když se držíte okrajových skal. Pro maximální bezpečnost je třeba sestoupit kuloárem ještě předtím, než začne sníh měknout. Je-li sníh měkký už ráno, nemělo by se začít s výstupem. Výstup přes „Uber das Band“ (přes okraj) je delikátní. Jeden z nejzapadlejších koutů Alp. Výstup k chatě: Od bus stanice Grimsel Stausee a hotelu Staumauer Grimselhospiz (1980 m) jděte po betonovým schodech hráze reservoáru. Pak jděte tunelem pod umělý, ale velký vodopád zásobující tunel. Pokračujte podél cesty s vlajkami za veliké Arollské borovice. Zde kolem nádherných ploten El Dorada dále nahoru do údolí. Od konce reservoáru jděte přes morény ledovce Unteraar, a pak po značení podél centrální morény. Dále pak po značení přes velké bloky na severním břehu, odtud po cestě po straně morény až k chatě Lauteraar (2392 m, SAC, 50 L, otevřeno v létě, tel 036-731110, 4-5 h od Grimselhospiz). Dosáhnete-li ledovce a stojíte na centrální moréně, tak jdete doleva k ledovci Finsteraarhorn, který jde od JZ. Jím nahoru podél centrální morény ke křižovatce s ledovcem Strahlegg přicházejícímu ze SZ. Nyní jděte po značených tyčích stojících v úrovni ledovce, minete oblast trhlin na V straně, až k linii spadající od bivaku (barevně značeno), a pak k bivaku Aar (2731 m, SAC, 17 L, přikrývky, není místo na vaření). Výstup na vrchol kuloárem J stěny a JV hřebenem: Od bivaku Aar lezte nahoru přes ledovec Strahlegg, minete prudké rameno ledovce zapuštěné ve svahu napravo, až po ústí výrazného kuloáru. Nejlépe je začít na jeho levé straně, lezte bloky ke sněhovému ramenu (k. 3250m). Pak nahoru hřebenem po levé straně žebra kuloáru. Lezte jím (1) do malého sněhového sedla trochu západně od výrazné věže k. 3915 m. V dobrých podmínkách můžete jít přímo kuloárem, ale je to objektivně více nebezpečné. Ze sněhového sedla jděte přímo nahoru po plotnách rulového hřebene (11) příjemně na vrchol. ZJZ hřeben s traversem na JV hřeben: Od chaty Schreckhorn jděte nahoru jako na Schreckhorn až do 3150 m ke sněhovému poli nad Gaagg. Pak jděte doprava přes sníh nebo skály (pod k. 3428 m) přímo na sedlo Strahlegg Pass (3345 m) Pokračujte nahoru trochu rozlámaným hřebenem. Pak se držte vpravo, obejděte prudký výšvih (místy III- a II) přímo k velkému ramenu (k. 3750 m). Odtud sledujte sněhový hřeben k pate těžké vrcholové stěny. Té se vyhněte dlouhým traverzem přes J stenu a přes nezřetelný systém říms (vystupujte a sestupujte, místy delikátní II), přejdete skalní žebra a žlaby před závěrečným výstupem suťovištěm přímo na JV hřeben a jím na vrchol (6-7 h od chaty Schreckhorn). Pohledy : Podobné jako Schrechornu, s částečně zajímavými pohledy na věže Finsteraarhornu na JZ. Ostatní výstupové cesty: SZ hřeben od Schreckhornu (D, místy IV, místy lehké klasické dlouhé hřebenové lezení, 5-6 h z vrcholu na vrchol) ZJZ hřeben přímo (TD, V a IV, vynikající spárové lezení na vrcholové stěně poskytuje excelentní přímé lezení nad popisovanou hřebenovou cestou, 8-9 h od chaty Schreckhorn) V žebro SZ hřebene do 4011 m (D, IV, 1000 mHod paty žebra, 1600 mH celkem, 10-12 h od chaty Lauteraar) .

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa