4010 m

 
Walliské Alpy

Photo © Martin Friedrich Nesevernější a nejnižší čtyřtisícovka Penninských Alp, která leží blízko propagované skoro čtyřtisícovky Fletschhornu (3993 m). Lagginhorn přesahuje hranici 4000 m jenom o kousek, ale je pozoruhodný elegancí svých linií. Vrchol je malý a vzdušný. První výstup uskutečnil v r. 1856 pastor ze Saas Johann Jaseph Imseng a jeho sluha Friedrich Joseph Andenmatten a dalších sedm členů jeho skupiny, věetně čtyř Angličanů. Klasický výstup vede po skalnatém Z hřebenu. Lagginhorn je v létě skutečně velmi skalnatý vrchol se sněhovými poli a pauze malým ledovcem pod působivou rulovou stěnou. Mapa: SLK 5006 Composite Matterhorn-Mischabel National Map of Switzerland, 1:50000SLK 1309 Simplon National Map of Switzerland, 1:25000 Obtížnost: PD. Lehké skalní lezení s místy II, jinak I a šplhání v dobré rule. Námaha: 1280 mH výstupu, 4-5 h ad. chaty Weissmies, nebo 960 mH a 3-4 h od stanice lanovky Hohsaas. Nebezpečí: Objektivně velmi bezpečné lezení. Malým trhlinám na malém ledovci Lagginharn se dá vyhnout výstupem po Z hřebeni. V horní části může být nebezpečí pádu kamení od skupin nad vámi. Celkem radostné lezeni ve střední části hřebene. Otevřené panoramata z vrcholu. Pěi dobrém poěasí a suché skále lze sestoupit bez použití sněhových polí. Výstup na vrchol Z hřebenem: Od chaty Weissmies pěímo SV přes travnaté hřebeny a rampu na ledovec. Vystupujte cestou nalevo (S) od morénového hřebene k začínajícímu výraznému hřebeni, který dělí ledovec Hahlaub (J) od ledovce Lagginhorn (S). Vystupujte vlevo přes suťovou morénu a sníh, podél J jazyka ledovce Lagginhorn, a pak jděte nahoru přes ledovec k jeho severnímu vrchnímu konci. Odtud jděte doleva (Z) na velkou terasu bloků (2 h). Do tohoto bodu se lze dostat přímo ad kabinkové stanice Hohsaas: jděte SV, sestupte trochu na ledovec Hohlaub. Traverzujte pod jeho jazykem, pak sledujte malé mužíky přes suť a plotny (delikátní je-li led !) na druhou stranu ledovce. Odtud vystupujte šikmo doleva přes plotny rampy (malý mužíci, místy II), a pak závěrem lezte znovu na hřeben mezi ledovci Hohlaub a Lagginhorn. Jděte po druhé straně skoro pod úroveň ledovce Lagginhorn a pokračujte jako předtím na terasu bloků (1 h). Od terasového bloku přímo SV, sledujte mužíky na hřebeni (který také může být lezen přímo, bez ledovce). Sledujte od maček poškrábanou cestu jižným bokem (různé možnosti), jděte stále přímo nahoru podél hřebene s velkou expozicí na stranu ledovce Fletschhorn. Pokračujte (místy II na plotnách) do zářezu pod málo zřetelnou horní částí hřebene. Lezte sutí a skálou. Vyhněte se sněhovému poli traverzem vpravo, a pak nahoru na vrcholový blok. Pokračujte (držte se blízko okraje napravo) po závěrečné velmi vzdušné části na nejvyšší bod. Pohledy: Na J je blízký Weissmies s jeho ledovou SZ stěnou. Daleko na straně je údolí Saas je mohutný hřeben od Monte Rosy k Nadelgratu. Na S za blízkým Fletschharnem jsou Bernské Alpy a na V Simplon a Mohutný Engadine a v dálce Bernina. Ostatní výstupové cesty: J hřeben (AD, III a II, mix, na startu volné kameny), cesta přes Lagginjoch, 5 h od Hohsaas. S hřeben (AD, III a II, mix, místy převěje), 2-3 h od Fletschhornu, cesta přes Fletschhornjoch.) V pilíř (AD+, III, lámavé, 1700 mH, 6-7 h od bivaku Laggin) LAGGINHORN - z chata Weissmies západním hřebenem celkový čas: 5h Skalní lezecká cesta (PD), jeden úsek II, zbytek I, převýšení 1280 m. Od chaty Weissmies (2726 m) se vydáme směrem na SV travnatými hřbety na břeh ledovcového potoka. Po morénách na severním břehu potoka postupujeme k základně výrazného hřebene, jenž odděluje ledovce Hohlaub a Lagginhorn. Jdeme vlevo přes morénové rumiště, ledovec Lagginhorn zůstává na jih od nás. Později přejdeme ledovec na jeho severní okraj, odkud vystoupíme vlevo (na západ) na velkou terasu, 2h. Lze sem dojít i ze stanice lanovky Hohsaas, 1h. Z terasy postupujeme podél mužíků na SV na okraj hřebene. Jednotvárnou stoupající stezkou po jižním úbočí hřebene stoupáme ve směru k vrcholu. Dále těsně po exponovaném ostří hřebene (II po plotnách) dosáhneme sedla. Výše se hrana hřebene otupí a postupujeme po nevýrazném hřebenu ze sutě a skal, sněhové pole obcházíme traversem vpravo. Následně stoupáme nahoru na vrcholový blok a pravou stranou opět ostrého hřebene dolezeme na vrchol. LAGGINHORN - z chaty Weissmies JZ hřebenem celkový čas: 4h Většinou skalní výstup, v horní části miks, PD, převýšení 1300 m. Od chaty Weissmies jdeme na východ podél mužíků do dolního konce ledovce Hohlaub. Traverzujeme na sever k základně vedlejšího hřebínku spadajícího z jižního hřebene. Ten nás zavede na malý ledovec Lagginhorn, který leží mezi vzpomínaným hřebínkem a JZ hřebenem. Postupujeme ledovcem bez trhlin po tvrdém firnu. Obejdeme skalní ostruhu, která spadá z hlavního hřebene pod kótou P3355. Hned za ostruhou vejdeme na skály a přes velké bloky, police a malé stěnky vylezeme na hřeben ve výšce 3539 m, 2h 15. Pokračujeme v lezení po širokém hřebeni do strmějšího úseku, který nás zavede na vrchol, 1h 45. Sestup na chatu tou samou cestou.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa