4102 m

Mont Blanc

Výrazný vrchol v hřebeni východně od Aiguille Verte, ale je oddělen jenom sedlem výšky okolo 70 m. Vrchol lze zdolat při výstupu kuloárem Whymper, tj. navýšení o 1 h. Pro samostatný výstup je doporučen méně nebezpečný jižní pilíř, který v problematických podmínkách může sloužit také jako sestup z Aiguille Verte. První výstup provedl v r.1865 Michel Ducroza a Michel Balmat s R.Fowler. Mapy: IGN 3630 OT Chamonix Institut Géographique National, 1:25000 Obtížnost: AD. Místy III, ale převážně II. Námaha: Přístup k chatě i na vrchol viz. Aiguille Verte. Nebezpečí: Viz. Aiguille Verte, ale padající kameny jen v dolní části cesty. Výstup jižním pilířem: Začátek jako Whymper kuloár až pod spodní konec skalního žebra, který je vlevo na začátku kuloáru. Nyní přejděte do sousedního kuloáru doprava a jděte přímo nahoru skalním pilířem k věži (3820 m). Obejděte jí zleva (Z) a o 150 m výše obejděte druhou věž zprava a následuje pilíř hřebene a prudká vrcholová stěna. Držte se vlevo a prvním výstupovým komínem, poněkud v jeho pravé částí jděte nahoru na vrcholový hřeben a 50 m východně na hlavní vrchol.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa