4356 m  
Walliské Alpy

DENT BLANCHE (4356m) Jeden z hlavních vrcholů Wallisu. Pěkná a pravidelná silueta tohoto vrcholu se tyčí nad ledovci Schönbiel, Ferpecle a Grand Cornier. Z vrcholu padají čtyři hřebeny téměř pravidelně ke všem čtyřem světovým stranám.DENT BLANCHE - z chaty Dent Blanche západním hřebenem celkový čas: 7h Při dobrých podmínkách cesta celá po dobré, ale těžké skále (AD+), úseky III-IV, převýšení 850 m. Z chaty Dent Blanche (3507 m) jdeme lehce klesajícím traversem na sever, následně šikmo vzhůru na skalní bariéru, padající z kóty P3882 v jižním hřebenu. Přejdeme kolem mužíku na skalním hrbu 3614 m a dosáhneme ramena ledovce, ležícího mezi stěnou Dent Blanche a již vzpomínanou skalní bariérou. Sejdeme pravou stranou ledovce na výšku 3500 m pod široký kuloár, padající přímo z vrcholu. Odtud je možno dojít vodorovnou suťovou policí, která přetíná spodní část stěny na hranu západního hřebene pod místa, kde začíná hřeben stoupat. Možno také na začátku police překonat okrajovou trhlinu a vylézt šikmo nahoru strmým sněhovým úbočím, výše sutí a skalami na další polici, ležící šikmo vlevo. Tato police nás dovede na hřeben nad výšvihem (3700 m), 2h 15. Dále lezeme zajímavým hřebenem mezi plotny (III), malé věžičky na hřebenu obcházíme jednou zleva, jednou zprava. V půlce výšky hřebene dojdeme na výraznou polici, nad kterou se tyčí těžký hrot. Ten obejdeme z pravé strany (III), na hřeben se vracíme stěnkami a plotnami (III-IV). Výše nás čeká již lehčí hřeben, který nás dovede kousek na sever od vrcholku, 4h 30. DENT BLANCHE - z chaty Dent Blanche jižním hřebenem celkový čas: 5h Většinou dost těžké skalní lezení (PD+/AD), skála II-III, sníh do 35 st, převýšení 850 m. Lezení začíná hned za chatou. Nejdříve skalním hřebenem (II), později sněhovým úbočím dosáhneme širokého sedla Wandfluelücke (3703 m). Výše lehkým skalním hřebenem k severu na sněhový vrcholek P3907, 1h 15. Čím dál více rozbitým hřebenem dosáhneme paty výrazné skalní věže Grand Gendarme (4098 m), 45 min. Dále buď přímo (IV), nebo oklikou vedoucí šikmo vlevo (na západ) asi 50 m přes plotny a následně žlebem z pravé strany výrazné boční věže a mělkým ledovým kuloárem (III, kruhy pro slaňování) strmě nahoru na sedélko za věží Grand Gendarme, 30 min. Další věž obejdeme po její východní straně, třetí věž naopak od západu po plotnách (často led !). Před poslední věží traverzujeme 20 m vlevo. Přelezeme přes dvoumetrovou stěnku a obvykle zledovatělým žlábkem se vrátíme na lehčí sněhový hřeben (převisy !), po kterém se dostaneme na vrchol 1h 45. Sestup tou samou cestou.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa