4164 m

Walliské Alpy

Od severu vystupuje obrovská 2,5 km vysoká hradba hory. První výstup uskutečnil v r.1813 Henry Maynard, Joseph-Marie Couttet, Jean Gras, Jean-Baptiste a Jean-Jacques Erin. Místa mezi Matterhornem a Breithornem s Theodulepassem a Testa Grigia je zaplněn na obou stranách množstvím lanovek a kabinek, v nichž někdo sotva touží po pravém horolezectví. Kdo chce vylézt na Breithorn používá také lanovku. Pro ty, kdo se při výstupu radují z nepřístupnosti a nedotčenosti hor (zde se jedná jen několik málo stovek metrů) stane se pro ně výstup masochistickou zábavou. Mapy: SLK 5006 Zusammensetzung Matterhorn-Mischabel Landeskarte der Schweiz, 1:50000 SLK 1348 Zermatt Landeskarte der Schweiz, 1:25000 Obtížnost: PD-. Je to typické čtyřtisícovkové plahočení. Ačkoliv svahy mají jen asi 35° je třeba mít mačky. Námaha: 350 mH od stanice (1-2 h). Nebezpečí: Ledovec má vždy trhliny. Při špatné viditelnosti můžete ztratit cestu, můžete úspěšně zabloudit v nevýrazných svazích, a riskujete, že podceníte tuto lehkou populární horu. Po zkušenosti s takovým (často) lidmi zacpaným výstupem, jako je normální cesta na Breithorn, se vám ostatní výstupy budou určitě líbit. Výstup k chatě: Z Zermattu jděte po cestě jako na chatu Hornli (viz. Matterharn) k domům Hermettji, odtud přímo na jih (kolem kabinky Furgg) traverzujte přímo svahy a jděte údolím Furggbach. Jděte ostruhou po levém břehu řeky nahoru. Potom prudčeji nahoru kolem stanice lanovky Trackener Steg přímo k chatě Gandegg po 4 h dřiny z Zermattu. (3029 m, 30 L, otevřeno v létě tel 028-672196) Pokračujte podél východního skalnatého okraje ledovce Oberer Theodul, pak traverzujte JZ přes ledovec pod Theodulhorn vedoucí k sedlu Theadulpass a k chatě Theodul (6 h od Zermattu, 3327 m, CAI, 86 L, otevřeno od dubna do září, tel 0166-949400). Odtud vede lanovka do Testa Grigia, následuje lanovka na JV a pak závěrečné lezení na SV přes ledovec (trhliny) na Breithorn plato, kde se připojuje cesta z Klein Matterhornu (2 h od chaty). Výstup na vrchol: Od stanice Klein Matterhorn (3820 m, nelze zde přespat) projděte tunelem a sledujte výtah trochu dolů do sedla (3796 m) před Breitharn plato. Odtud přímo východně po široké cestě na Breithornpass, kde je třeba se vypořádat s trochu prudším JZ svahem, pak stále jděte doleva přes široký JZ hřeben (prudké klesání na levě straně !). Ten vede na vrchol Breithornu. Pohledy: V pěkném dni zde mohou být přechodně davy lidí. Na Z je skvělá pyramida Matterhornu, na V Liskamm a Monte Rosa s jejímí působivými ledovými žleby a na SZ Dent Blanche, Obergabelhorn, Zinalrothorn a skupina Weisshorn, na SV skupina Mischabel a Rimpfischhorn. Ostatní vrcholy: Centrální vrchol (4159 m) je dosažitelný přímo na hřebeni (převěje) bez obtíží asi za 1 h. Dále na V je Breithorn Twins (4139 m, 4106 m) tak jako Schwarzfluh/Roccia Nera (4075 m) jsou dobře lezitelné od Cesare e Giorgio Rossi Bivouac (viz. Pollux). Ostatní výstupové cesty: Traverz hřebene Breithornu (AD, místy III, převěje na hřebeni, často chozen od V k Z, 8-9 h od Cesare e Giorgio Rossi Bivouac u Z vrcholu). S hřeben neboli Triftjigrat (AD, skála III a II, mix., dlouhé pasáže ledu do 55°, dlouhý klasický hřeben, 1150 mH, 8 h od chaty Gandegg). S hřeben Breithornu Twins neboli Youngrat (D, do IV, daleko více nebezpečný než Trifjigrat, 1250 mH, 9-10 h od chaty Gandegg). BREITHORN (4164m): Vícevrcholový masiv Breithornu má tvar ostrého firnového hřebene, táhnoucího se 2,5 km od sedla Breithornpass na západě až po sedlo Schwarztor, oddělující hřeben od sousedních vrcholů Pollux a Castor na východě. V hřebeni se tyčí následující vrcholy: západní (4164 m), centrální (4159 m) a východní (4159 m). Dále na východ se nachází věž Gendarme (4106 m) a věž Roccia Nera (4075 m). Traverz celého hřebene náleží k pěkným alpským podnikům. Na severní švýcarskou stranu hřebene spadá k ledovci Gorner majestátní a problematické úbočí, kterým vedou velmi dlouhé a těžké cesty. Ke klasickým cestám patří severní pilíř (Triftjigrat) západního vrcholu nebo hřeben Younggrat. Jižní úbočí hřebene tvoří převážně lehké firnové svahy. V případě špatné viditelnosti je hřeben náročný vzhledem ke své délce na orientaci. Díky lanovkám z Zermattu na Klein Matterhorn a z Breuil na Testa Grigia je hlavní vrchol velmi snadno dosažitelný JZ úbočím. Normální cena v roce 1997 z Zermattu na Klein Matterhorn byla 44 CHF (zpáteční 56 CHF). O něco sportovnější a levnější přijde varianta s použitím lanovky z Zermattu na mezistanici Trockener Steg (2839 m, 26 CHF, 41.50 CHF) a dále výstup kolem soukromého hotelu Gandegghütte (3029 m) na sedlo Theodulpass (3317 m), kde lze přenocovat v italské chatě kousek nad sedlem a ráno vyrazit na hřeben. BREITHORN - ze sedla Theodulpass JZ úbočím: celkový čas: 2h 45 Lehká cesta po firnových svazích (F), převýšení 850 m. Od chaty v sedle Theodulpass (3317 m) stoupáme otevřeným sněhovým kotlem z levé strany hřebene. Míjíme stanici lanovky Testa Grigia. Cesta vede vpravo od skalního výběžku. V případě špatné viditelnosti lze snadno sejít z cesty. Obvykle je ale cesta vyšlapaná. Dosáhneme sněhového plata Breithorn (3618 m) na jih od vrcholu Klein Matterhorn. Plató přejdeme ve směru na věž Roccia Nera (poslední, východní část masivu Breithorn) a vyjdeme na široké sedlo Breithornpass (3816 m), 1h 45. Ze sedla vystoupíme lehkými firnovými svahy do velmi strmého závěrečného úseku (v druhé polovině léta bývá zledovatělý) a na západní vrchol, 1h. BREITHORN - přechod hřebene Breithornu: celkový čas: 12h Sněhový hřeben s velkými převisy, obtížnost PD, skalní úseky III/III+. Traverz se obvykle chodí od východu na západ, to znamená od věže Roccia Nera na sedlo Breithornpass. Hlavním důvodem je to, že největší problémy se nachází právě na východní straně hřebene, takže na ně narazíte ještě včas a v případě časové tísně nebo odpoledního zvratu počasí lze celkem bezpečně na některých místech sejít jižním úbočím. Ze sedla Theodulpass se vydáme cestou č. 75 až na sedlo Breithornpass (3824 m). Nepokračujeme nahoru, ale postupujeme více méně vodorovně kolem výšky 3800 m po terase od jihu pod celým hřebenem až pod firnový svah, padající z věže Roccia Nera. Tímto svahem vylezeme na hřeben a vpravo dojdeme na vrchol Roccia Nera (4075 m), 4h 30 ze sedla Theodulpass. Vodorovným lehkým hřebenem se vydáme na západ, později na SZ (pozor na převisy). Dále se hřeben prudce zvedá na věž Gendarme (4106 m), 30 min. Sejdeme zleva skalami na sněhové sedlo. Hřebenem s převějemi dosáhneme několika skalek na východním vrcholu (4139 m), 45 min. Po skalách dolů do místa, kde končí na hřebenu cesta severním hřebenem Younggrat. Lehkým firnovým úsekem sejdeme na nejnižší bod hřebene (4022 m), 15 min. Odtud lze lehce sejít jižním úbočím. Cesta na centrální vrchol vede přes tři těžké skalní výšvihy. První lze obejít po levé straně skalním úbočím nebo jej překonáme přímo (III+). Následující dva výšvihy zdoláme přímo (III). Nad třetím výšvihem nás firnový hřeben s převisy dovede na centrální vrchol (4159 m), 2h 30. Z vrcholu sestoupíme na velké firnové sedlo, odkud lehkými svahy dosáhneme západního vrcholu (4164 m), 1h. Sestup JZ úbočím, 1h 30.

Průvodce vytvořil Láďa Hejkal.

Mapa