Omezení lezení

| autor: Jarda

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví byl vydán zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

 

Protože náš oddíl úzce spolupracuje s DDM Větrník (školským zařízením), týká se nařízení MZ i nás. Paní ředitelka Mgr. Kultová z DDM Větrník ověřovala situaci u zřizovatele i u Krajské hygienické stanice. S okamžitou platností se ruší veškerá činnost. 

 

Až do odvolání nebudou mít činnost ŽÁDNÉ KROUŽKY, tedy ani kroužky dospělých. Rodiče všech dětí i dospělí účastníci kroužků byli o této skutečnosti informování včera e-mailem.

  

DDM (i kroužek lezení) začne opět fungovat po odvolání preventivních opatření MZ, stejně jako školy.

 

Hodně zdaru, pevné nervy. Doufáme, že se situace v dohledné době vrátí do normálu. Jarda Kupr